Privacybeleid

Mystiek Productions is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacyverklaring hieronder.

Contactgegevens:
Mystiek Productions
Entrada 501
1114 AA Amsterdam
Telefoonnummer: 06-54741404
E-mail: info@mystiekproductions.nl

Hieronder vind je een overzicht van de personengegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam.
 • Geboortedatum.
 • Leeftijd.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een enquête in te vullen, in correspondentie of telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bedrijfsgegevens indien nodig.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie om de gegevens te verzamelen van bezoekers die jonger dan 16 jaar oud zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan om dan ook betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijk toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mystiek Productions verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestellingen en/of betaling.
 • Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder. Om de nieuwsbrieven en/of reclamefolder te verzenden maken we gebruik van MailChimp.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten te kunnen afleveren.
 • Mystiek Productions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Mystiek Productions verwerkt ook de persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.
 • De enquêtes worden afgenomen via Google Forms, na de verzending van de enquête wordt deze automatisch opgeslagen in Google Drive. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om onze service te verbeteren en een beter beeld te krijgen van onze bezoekers.

Contactformulier
Het contactformulier op onze website werkt op basis van de extensie Contact Form 7.
Hierbij worden er geen (persoons) gegevens opgeslagen in de database of op de website.

Communicatie
Als je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die relevant zijn in de desbetreffende situatie. Dit maakt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een Cloud omgeving van Google.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mystiek Productions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te behalen waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens voor de nieuwsbrief is onbeperkt, tot het moment dat de klant zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief of ons verzoekt de nieuwsbrief niet meer te verzenden. In ons boekhoud systeem e-boekhouden staan klantgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het versturen van facturen naar de klant. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard (volgens de wet van de belastingdienst).

Persoonsgegevens en derden
De Google Drive waar gegevens worden bewaard is alleen toegankelijk voor de medewerkers van Mystiek Productions. Met de database wordt vertrouwelijk omgegaan. De omgeving met persoonlijke gegevens wordt niet gedeeld met derde partijen. Ook in MailChimp wordt de database bewaard.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten en website hierop kunnen verbeteren.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar een Cloud systeem van Google. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Deze analytische informatie zijn anoniem en niet persoonsgebonden.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Wij zijn niet verplicht je op de hoogte te stellen van een wijziging, tenzij het om een belastende wijziging gaat.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mystiek Productions en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat houdt in dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoeken tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons e-mailadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door jou gedaan is verzoeken wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek.

Mystiek Productions wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Natuurlijk doen wij onze uiterste best als Mystiek Productions, maar er kan altijd een reden zijn om een klacht in te dienen. Voor de juiste procedure, verzoeken we je het contactformulier op onze contactpagina in te vullen.

Vragen en feedback
Wij als Mystiek Productions controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via de contact gegevens bovenaan dit beleid.